300 zł

Informacje dla klientów

Podstawowe stopy procentowe


INOWROCŁAW

Podstawowe stopy procentowe Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,75%
Stopa lombardowa 7,25%
Stopa redyskonta weksli 6,80%

Oprocentowanie lokat

Oferta obowiązuje od dnia 12.10.2022 r.

Lokaty nieodnawialne

 


INOWROCŁAW

Warunki Lokata Srebna Lokata Szmaragdowa Lokata Diamentowa Lokata Lokata Perłowa Lokata Lokata Rubinowa*
Minimalny Wkład 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Oprocentowanie stałe 0,5 % 2,7 % 5 % 6 % 6,3 %
Okres trwania lokaty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy

Dodatkowe informacje:

po upływie okresu umownego lokaty,  środki wraz z odsetkami są przeksięgowywane na rachunek z którego została lokata otwarta lub zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez posiadacza lokaty, a w razie braku dyspozycji przeksięgowane na rachunek techniczny nieoprocentowany

*Dodatkowe wymagania dla Lokaty Rubinowej

  • posiadanie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego na dzień otwarcia lokaty
  • wymagane są zgody handlowe i marketingowe.

Łączna wartość lokat jaką klient może posiadać wynosi 400.000 zł

 


INOWROCŁAW

Warunki Lokata Granatowa Lokata Grafitowa Lokata Błękitna
Minimalny Wkład 500 zł 500 zł 500 zł
Oprocentowanie zmienne* 2,75 % 4,25% 5 %
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesiące 18 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Łączna wartość lokat, jaką Klient może posiadać wynosi 300.000,00 zł
Dla lokat likwidowanych przed terminem oprocentowanie wynosi 0%.

* Wysokość oprocentowania obowiązuje na dzień sporządzenia materiału informacyjnego, tj. na 12.10.2022 r. Zmiana oprocentowania następuje w dniu zmiany stopy referencyjnej NBP. W przypadku, w którym oprocentowanie przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania lokaty ustala się na poziomie 0,00 % oprocentowania obowiązującego dla danej lokaty

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

KRS: 0000026852, NIP: 5560804624, REGON: 000494864

SWIFT GBWCPLPP

ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-356-09-10, fax: 52-357-26-87

e-mail: inobank@bsinowroclaw.pl
godziny otwarcia: 8:15 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

Punkt Obsługi Klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-352-75-94
godziny otwarcia:
poniedziałek 7:45 – 15:15,
wtorek 7:45 – 16:45
środa 7:45 – 15:15 
czwartek 7:45 -15:15
piątek 7:45 – 14:00

© Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 2022
Wdrożenie: care4web.pl
Pobierz aplikację BS Ino Mobilny na telefon