Generali Agro Ekspert

Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje:

 • agro casco,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK),
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  (zwane dalej OCK),
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług między
  sąsiedzkich,
 • porady prawnej (zwane dalej PP),
 • ognia i innych zdarzeń losowych.

Dokumenty do pobrania