Generali Agro Ekspert

Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje:

 • agro casco,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK),
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  (zwane dalej OCK),
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług między
  sąsiedzkich,
 • porady prawnej (zwane dalej PP),
 • ognia i innych zdarzeń losowych.

Dokumenty do pobrania

Generali z myślą o rolniku

Szeroki zakres ochrony, obejmujący m.in , obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienie, OC w życiu prywatnym, OC działalności agroturystycznej, OC usług międzysąsiedzkich, NNW.

Dokumenty do pobrania