Generali Agro Firma

Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie majątku firmie i działań związanych z prowadzeniem firmy.

Ubezpieczenie może obejmować m.in.:

  • ubezpieczenie mienia firmy od  ognia  i zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności

Dokumenty do pobrania