Generali Agro Firma

Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie majątku firmie i działań związanych z prowadzeniem firmy.

Ubezpieczenie może obejmować m.in.:

  • ubezpieczenie mienia firmy od  ognia  i zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności

Dokumenty do pobrania

Generali Agro Firma

Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie majątku firmie i działań związanych z prowadzeniem firmy. W zależności od wskazanego wariantu ubezpieczenie może obejmować m.in.:

Ubezpieczenie może obejmować m.in.:

  • ubezpieczenie mienia firmy od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
  • ubezpieczenie szyb i elementów stałych
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie assistance dla firmy
  • ubezpieczenie  mienia w transporcie
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Dokumenty do pobrania