Twoja firma też może być EKO z kredytem BIZNES Energia.

Najważniejsze parametry kredytu:

 •  maksymalny okres kredytowania to aż 84 miesiące,
 • kwota maksymalna to 200.000,00 zł a minimalna 10.000,00 zł,
 • oprocentowanie stałe 7,99 % w skali roku przez pierwsze 12 miesięcy, 
 • w pozostałym okresie kredytowania oprocentowanie zmienne ( WIBOR 3M i stała marża Banku wynosząca 3,5 p.p.),
 • prowizja przygotowawcza 1,65% nie mniej niż 300 zł, 
 • prowizja administracyjna 0 zł, 
 • prowizja wstępna 0 zł, 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny? Wystarczy, że:

 • złożysz kompletny i prawidłowo
  wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami
  niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
 • posiadasz zdolność kredytową,
 • zawrzesz z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,
 • ustanowisz wymagane przez Bank prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowo należy dostarczyć:
 •  bilans oraz rachunek zysków i strat za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (np.2019,2020) oraz za okres bieżący,
 • deklaracje podatkowe za 2 ostatnie, pełne lata obrachunkowe (PIT/CIT) wraz z potwierdzeniem złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, 
 • roczne prognozy finansowe na okres kredytowania,
 • zestawienie należności i zobowiązań w rozbiciu na kontrahentów,
 • ewidencję środków trwałych, tabelę amortyzacji, zestawienie stanów magazynowych

Dodatkowo należy dostarczyć:

 • zestawienie przychodów i rozchodów za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (np.2018, 2019), oraz za okres bieżący,
 • bilans za 2 pełne lata obrachunkowe (np.2019, 2020), oraz za okres bieżący (o ile jest sporządzany),
 • deklaracje podatkowe za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (PIT) wraz z potwierdzeniem złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym,
 • roczne prognozy finansowe na okres kredytowania,
 • zestawienie należności i zobowiązań w rozbiciu na kontrahentów, kwoty oraz terminy wpływu należności/zapłaty zobowiązań,
 • ewidencję środków trwałych,
 • tabelę amortyzacji, zestawienie stanów magazynowych

Skontaktuj się z naszymi doradcami

Ewa Matczak
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-17 lub 513-562-961
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Edyta Frąszczak
Doradca klienta - oddział Starostwo Powiatowe
Kontakt 52-352-75-94
Monika Mróz
Doradca klienta
Kontakt: 52-356-09-21
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-18 kom. 572-568-966