Nie wymyślimy za Ciebie co mógłbyś zmienić lub ulepszyć, ale możemy zaoferować wsparcie finansowe, dzięki naszej ofercie promocyjnej kredytu AGRO Limit.

Podstawowe warunki kredytowania:

·     Oprocentowanie zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 3M oraz stałej marży w wysokości 3,90 p.p.,
·      Minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł,
·      Maksymalna kwota kredytu – 100.000,00 zł,
·      Prowizja za gotowość w wys. – 2,50%,

·      Prowizja wstępna – 0%,
·      Prowizja przygotowawcza – 1,99% kwoty udzielonego kredytu, nie mniej niż 400 zł

·      Maksymalny okres kredytowania – 12 miesięcy.

Co zrobić by otrzymać kredyt AGRO LIMIT?

§ złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,

§ posiadać zdolność kredytową,

§ zawrzeć z bankiem umowę o udzielenie Kredytu,

§ ustanowić wymagane przez Bank prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Oferta obowiązuje w okresie od 12.05.2022 do 31.08.2022r.

 

Skorzystaj z dodatkowych usług i produktów a my  obniżymy marzę Twojego kredytu :

§posiadanie rachunku ROR  wraz z kartą płatniczą – 0,25 %

§posiadanie/założenie do rachunku bieżącego bankowości internetowej  – 0,25 %

§posiadanie/złożenie wniosku do rachunku bieżącego karty płatniczej  – 0,25 %

§posiadanie aktualnej /polisy ubezpieczeniowej zawartej za pośrednictwem Banku   – 0,25 %

Dokumenty do pobrania

Skontaktuj się z naszymi doradcami

Iga Hałas
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-19 lub 516-276-196
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Ewa Matczak
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-17 lub 513-562-961