Liczysz się dla nas

154 lata banku
1867 - 2021

Rolnik WWW w rachunku

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym oznacza to, że każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

 

Twoje korzyści:

 • łatwe finansowanie działalności gospodarczej w ramach posiadanego rachunku bieżącego,
 • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
 • możliwość przyznania kredytu nawet na okres 36 miesięcy.

 

Na co możesz przeznaczyć środki?

Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

 

Jak uzyskać kredyt w rachunku bieżącym?

 • posiadać w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku, jeżeli posiada on 6-ścio miesięczną historię rachunku),
 • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
 • posiadać zdolność kredytową,
 • zawrzeć z bankiem umowę o udzielenie Kredytu,
 • ustanowić wymagane przez Bank prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Do pobrania:

https://bsinowroclaw.pl/oferta/oferta-dla-rolnictwa/kredyty/dokumenty-do-pobrania-rolnik

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy

Nasi partnerzy

 • TFPK
 • BFG
 • Western Union
 • IPS SGB