Liczysz się dla nas

153 lata banku
1867 - 2020

 

Kredyt AGRO-NAWODNIENIA

Kredyt dla Rolników z przeznaczeniem na budowę bądź modernizację istniejącej infrastruktury nawadniającej.

 

Podstawowe warunki kredytowania

 • Oprocentowanie:
  • Dla wniosków złożonych do 30.09.2019r. – w okresie pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej oprocentowanie stałe w wysokości 3,71% w stosunku rocznym. W pozostałym okresie kredytowania oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku w wysokości 2,26 p. p. w stosunku rocznym,
  • Dla wniosków złożonych od 01.10.2019r. - w okresie pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej oprocentowanie stałe w wysokości 3,71% w stosunku rocznym. W pozostałym okresie kredytowania oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku w wysokości 2,56 p. p. w stosunku rocznym,
 • Prowizja wstępna w wysokości 0%,
 • Prowizja przygotowawcza:
  • dla kredytów udzielonych na okres do 5 lat prowizja wynosi:
   • w przypadku prowizji płatnej jednorazowo - 1,6% kwoty udzielonego kredytu,
   • w przypadku rozłożenia prowizji na dwie raty - pierwsza rata prowizji płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu – 0,99% kwoty udzielonego kredytu, druga rata płatna po 12 miesiącach od udzielenia kredytu – 0,99% kwoty udzielonego kredytu,
  • dla kredytów udzielonych na okres powyżej 5 lat prowizja wynosi:
   • w przypadku prowizji płatnej jednorazowo - 2% kwoty udzielonego kredytu,
   • w przypadku rozłożenia prowizji na dwie raty - pierwsza rata prowizji płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu – 1,19% kwoty udzielonego kredytu, druga rata płatna po 12 miesiącach od udzielenia kredytu – 1,19% kwoty udzielonego kredytu,
 • Prowizja za gotowość – 0%,
 • Prowizja rekompensacyjna w wysokości 1,5% płatna w okresie pierwszych 36 miesięcy trwania umowy,
 • Okres kredytowania od 36 do 120 miesięcy,
 • Wymagany minimalny udział środków własnych.

 

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

 1. Złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Posiadać zdolność kredytową,
 3. Zawrzeć umowę kredytową,
 4. Ustanowić wymagane prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.08.2019r. do dnia 30.06.2020r.

Regulamin promocji dostępny poniżej.

Regulamin.pdf

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

 • TFPK
 • Concordia
 • BFG
 • IPS SGB
 • Western Union