Liczysz się dla nas

151 lat banku
1867 - 2018

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

ROR służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń. Do rachunku proponujemy karty płatnicze, usługi bankowości elektronicznej, aplikacje mobilne oraz kredyty w rachunku.  Rachunki ROR dedykujemy dla następujących grup klientów indywidualnych:

- "Rachunek JUNIOR" - przeznaczony dla osób do 30 roku życia. Gwarantujemy darmowe prowadzenie konta oraz przelewy elektroniczne;

- "Rachunek Standard";

- "Rachunek DUET" - przeznaczony dla współwłaścicieli rachunku. Gwarantujemy darmowe prowadzenie konta, jeżeli każdy ze współposiadaczy aktywnie korzysta z karty płatniczej;

- "Prosty Rachunek" - dla osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej. Opłata za prowadzenie rachunku uzależniona jest od posiadania karty płatniczej oraz dokonywania przelewów elektronicznych;

- "Konto za Złotówkę" - przeznaczony wyłącznie dla nowych klientów (rozumianych jako osoba fizyczna, która nie zawarła dotąd żadnej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu). Opłata za prowadzenie rachunku oraz usługi z nim związane wynosi 1 zł;

- "Rachunek VIP" - przeznaczony dla osób ze stałym comiesięcznym wpływem wynagrodzenia na rachunek w wysokości minimum 3000 zł, posiadających kartę płatniczą oraz kartę kredytową. Opłata za prwadzenie rachunku wynosi 0 zł. 

Rachunki walutowe dla klientów indywidualnych

Proponujemy rachunki walutowe w walutach: EUR i USD. Opłata za prowadzenie rachunku walutowego wynosi 7 zł miesięcznie. W ramach tej opłaty gwarantujemy darmowe wpłaty (do 10.000 eur/usd) i wypłaty z rachunku. Obsługujemy przelewy walutowe do każdego zakątku świata.

Rachunki oszczędnościowe

Bezpłatny rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych. Przeznaczony również dla osób małoletnich. Rachunek kapitalizowany jest w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.

Rachunki oszczędnościowe a'vista

Bezpłatny rachunek a'vista służy do gromadzenia środków pieniężnych i korzystania z nich bez ograniczeń. Do rachunku a'vista wydawana jest książeczka, na której pracownicy banku dokonują wpisów z aktualnym saldem. Przeznaczony również dla osób małoletnich. Rachunek kapitalizowany jest w okresach rocznych.

Podstawowy rachunek płatniczy

pdfWniosek o otwarcie Podstawowego rachunku płatniczego

pdfOświadczenie do wniosku o otwarcie Podsatwowego rachunku płatniczego

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100.000 euro.

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

  

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • BFG
  • IPS SGB
  • Concordia
  • Western Union
  • TFPK
  • Ekspert Kujawy