Liczysz się dla nas

154 lata banku
1867 - 2021

LokataLOKATA PROGRESYWNA

Lokata Progresywna posiada możliwość natychmiastowego wycofania środków pieniężnych. Jej oprocentowanie ma charakter dynamiczny, co oznacza, że każdy miesiąc utrzymywania lokaty zwiększa jej oprocentowanie. Wkłady pieniężne w ramach lokaty mogą być deponowane na okres 12 miesięcy.

 

Korzyści:

- połączenie zalet lokaty terminowej z umożliwieniem   wycofania środków wraz z odsetkami należnymi za okres utrzymania lokaty,

- oprocentowanie rosnące z każdym miesiącem trwania lokaty,

- automatyczne odnawianie lokaty na tych samych warunkach,

- możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania lokatą,

- możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

Oprocentowanie i opłaty

Nie pobiera się opłat za założenie Lokaty Progresywnej. Minimalna kwota warunkująca otwarcie Lokaty Progresywnej to 1000zł. Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, a jej wysokość określa Uchwała Zarządu BS. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji na koniec okresu umownego.

 

Dodatkowe informacje

Lokatę może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą , a także organizacje "non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia itp. oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Lokata Progresywna jest lokatą odnawialną. Wycofanie lokaty przed terminem umownym powoduje, że wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek na poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy, za pozostałe dni odsetki naliczone są według 0,1% (stan na 31.10.2019r.) za każdy dzień niepełnego okresu.

 

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach lokat terminowych posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100.000 euro.

 

 


 LOKATA TERMINOWALokata terminowa

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez Klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej pieniędzy po upływie zadeklarowanego terminu.

 

Korzyści:

- środki na rachunku lokaty terminowej generują zysk a odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR,

- możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty,

- szeroki wybór terminów trwania lokaty,

- możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku,

- możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,

 

Oprocentowanie i opłaty

Nie pobiera się opłat za otwarcie lokaty terminowej. Wszystkie lokaty terminowe obowiązuje oprocentowanie zmienne, a wysokość oprocentowania określa Uchwała Zarządu BS. Oznacza to, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
Aktualnie proponujemy następujące terminy zakładania lokat terminowych:
* poniżej 1 miesiąca: 1 dniowe, 3 dniowe, 7 dniowe, 14 dniowe, 21 dniowe,
* powyżej 1 miesiąca: 1 miesięczne, 3 miesięczne, 6 miesięczne, 12 miesięczne, 24 miesięczne, 36 miesięczne, 48 miesięczne, 60 miesięczne,
* lokaty terminowe w USD i EUR 1- i 3-miesięczne.

 

Dodatkowe informacje

Dowodem zawarcia umowy lokaty terminowej jest m.in. wystawiona imiennie książeczka, na której ewidencjonowany jest każdy wkład terminowy lub potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty generowane z systemu informatycznego.
Posiadaczem rachunku lokaty terminowej może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat samodzielnie nie może wkładem dysponować ani dokonywać innych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem.

 

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach lokat terminowych posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100.000 euro.

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy

Nasi partnerzy

  • TFPK
  • Western Union
  • IPS SGB
  • BFG