Liczysz się dla nas

152 lata banku
1867 - 2019

Lokata Plejada-Plus

 1. Czym jest Plejada-Plus?
  Lokata Plejada-Plus jest lokatą progresywną z możliwością natychmiastowego wycofania środków pieniężnych. Jej oprocentowanie ma charakter dynamiczny, co oznacza, że każdy miesiąc utrzymywania lokaty zwiększa jej oprocentowanie. Wkłady pieniężne w ramach Plejady-Plus mogą być deponowane na okres 12 miesięcy.
 2. Kto może założyć Plejadę-Plus?
  Plejadę-Plus może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą , a także organizacje "non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia itp. oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Oprocentowanie i opłaty
  Nie pobiera się opłat za założenie lokaty Plejada-Plus. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty Plejada-Plus to 1000zł. Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, a jej wysokość określa Uchwała Zarządu BS. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji na koniec okresu umownego.
 4. Inne warunki założenia lokaty Plejada-Plus
  Lokata Plejada-Plus jest lokatą odnawialną. Wycofanie lokaty przed terminem umownym powoduje, że wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek na poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy, za pozostałe dni odsetki naliczone są według 0,1 stopy procentowej obowiązującej dla rachunku a'vista.
 5. Korzyści i dodatkowe możliwości

*połączenie zalet lokaty terminowej z umożliwieniem wycofania środków wraz z odsetkami należnymi za okres utrzymania lokaty,
*oprocentowanie rosnące z każdym miesiącem trwania lokaty,
*automatyczne odnawianie lokaty na tych samych warunkach,
*możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania lokatą,
*możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

Lokata Terminowa

 1. Czym jest lokata terminowa?
  Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez Klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej pieniędzy po upływie zadeklarowanego terminu.
 2. Kto może założyć lokatę terminową?
  Lokatę terminową może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą organizacje "non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego. Otwarcie lokaty następuje po podpisaniu umowy z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty terminowej wynosi 50,00zł
 3. Oprocentowanie i opłaty
  Nie pobiera się opłat za otwarcie lokaty terminowej. Wszystkie lokaty terminowe obowiązuje oprocentowanie zmienne, a wysokość oprocentowania określa Uchwała Zarządu BS. Oznacza to, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
  Aktualnie proponujemy następujące terminy zakładania lokat terminowych:
  *poniżej 1 miesiąca: 1 dniowe, 3 dniowe, 7 dniowe, 14 dniowe, 21 dniowe,
  *powyżej 1 miesiąca: 1 miesięczne,,3,6,12,24,36,48,60 miesięczne,
  *lokaty terminowe w USD i EUR 1- i 3-miesięczne.
 4. Inne warunki założenia lokaty terminowej
  Dowodem zawarcia umowy lokaty terminowej jest m.in. wystawiona imiennie książeczka, na której ewidencjonowany jest każdy wkład terminowy lub potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty generowane z systemu informatycznego.
  Posiadaczem rachunku lokaty terminowej może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat samodzielnie nie może wkładem dysponować ani dokonywać innych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości 0,1 oprocentowania a'vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu.
 5. Korzyści i dodatkowe możliwości
  *środki na rachunku lokaty terminowej generują zysk a odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR
  *możliwości automatycznego pozostawienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty,
  *szeroki wachlarz terminów trwania lokaty
  *możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku *możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach lokat terminowych posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100.000 euro.

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

 • IPS SGB
 • Western Union
 • Concordia
 • BFG
 • TFPK