LOKATA TERMINOWA

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez Klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej pieniędzy po upływie zadeklarowanego terminu.

Minimalna kwota lokaty : 500 zł

Twoje korzyści : 

 • środki na rachunku lokaty terminowej generują zysk a odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR,
 • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty,
 • szeroki wybór terminów trwania lokaty,
 • możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku,
 • możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,

 Lokatę może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą , a także organizacje „non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia itp. oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Lokata Progresywna jest lokatą odnawialną. 

 Środki pieniężne gromadzone na rachunkach lokat terminowych posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100.000 euro.


LOKATA PROGRESYWNA

Lokata Progresywna posiada możliwość natychmiastowego wycofania środków pieniężnych. Jej oprocentowanie ma charakter dynamiczny, co oznacza, że każdy miesiąc utrzymywania lokaty zwiększa jej oprocentowanie. Wkłady pieniężne w ramach lokaty mogą być deponowane na okres 12 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty: 1000 zł

 • Twoje korzyści  :
 • połączenie zalet lokaty terminowej z umożliwieniem   wycofania środków wraz z odsetkami należnymi za okres utrzymania lokaty,
 • oprocentowanie rosnące z każdym miesiącem trwania lokaty,
 • automatyczne odnawianie lokaty na tych samych warunkach,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania lokatą,
 • możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Oprocentowanie i opłaty

Nie pobiera się opłat za założenie Lokaty Progresywnej. Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, a jej wysokość określa Uchwała Zarządu BS. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji na koniec okresu umownego.

Dodatkowe informacje

Lokatę może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty  prowadzące działalność gospodarczą , a także organizacje „non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia itp. oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Lokata Progresywna jest lokatą odnawialną. 

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach lokat terminowych posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100.000 euro.


Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22 kom. 572-568-966
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Edyta Frąszczak
Doradca klienta - oddział Starostwo Powiatowe
Kontakt 52-352-75-94
Monika Mróz
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-21
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22