KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU

Kredyt odnawialny w ROR to dodatkowe środki na dowolny cel, które zwiększają saldo Twojego rachunku. W pierwszej kolejności korzystasz z środków nagromadzonych na rachunku, w przypadku, gdy ilość środków pieniężnych okaże się niewystarczająca możesz korzystać z środków dostępnych w ramach kredytu. Każda wpłata na rachunek zmniejsza wykorzystany limit i automatycznie go odnawia. Kwota oraz okres kredytowania uzależnione są od oceny Twojej zdolności kredytowej.

Twoje korzyści:

  • wybór okresu kredytowania – od 1 do 60 miesięcy,
  • atrakcyjne oprocentowanie – stałe 14% w stosunku rocznym,
  • odnawialny limit środków – każdy spłata całości lub części kredytu powoduje odnowienie się limitu środków,
  • brak opłat za wcześniejszą spłatę,
  • minimalna kwota kredytu – 500zł,
  • dowolny cel kredytowania.

Warunki otrzymania kredytu:

  • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu, na który od minimum 3 miesięcy są przekazywane dochody,
  • brak salda debetowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie kredytu,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie zdolności kredytowej.

Oprocentowanie i przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 24,91% * przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 2.900,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 14% w stosunku rocznym, okres kredytowania: 36 miesięcy, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt wykorzystany w pełni przez cały okres kredytowania. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.796,46 zł składa się prowizja przygotowawcza w kwocie 261,00 zł (tj. 3% kwoty przyznanego kredytu) oraz prowizja za odnowienie w wysokości 174,00 zł – (tj. po 87,00 zł  za drugi i trzeci rok trwania kredytu), suma odsetek w kwocie 1.216,86 zł,  opłata za prowadzenie Konta STANDARD w wysokości 212,40 zł za cały okres kredytowania (miesięczna opłata za prowadzenie r-ku  wynosi 5,90 zł)  oraz użytkowanie karty płatniczej do rachunku w wysokości 106,20 zł za cały okres kredytowania (miesięczna opłata za użytkowanie karty płatniczej) . Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 4.696.46 zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 11 maja 2022r. roku na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązań. Szczegóły związane z zabezpieczeniem i obliczeniem zdolności kredytowej można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

*przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.

Dokumenty do pobrania 

W przypadku klientów współpracujących z Bankiem,  od min. 6  miesięcy, posiadających regularne wpływy na konto w Banku.

  Bank nie wymaga zaświadczenia o dochodach. Należy jedynie  złożyć Oświadczenie o dochodach.

W przypadku otrzymywania dochodu z tytułu innego niż umowa o prace zapytaj doradcę o wymagane dokumenty. 

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Monika Mróz
Doradca klienta
Kontakt: 52-356-09-21
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22 kom. 572-568-966
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-20
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22