Marzysz o własnym mieszkaniu, a może planujesz remont domu? Pomoże Ci w tym nasz kredyt mieszkaniowy KOMFORT! Zacznij nowy rozdział razem z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu!

Podstawowe warunki kredytowania:

 • oprocentowanie zmienne – 2,54% w skali roku, na które składa się WIBOR 6M (na dzień 27 grudnia 2020 wynosi 0,25%) i stała marża w wysokości 2,29 p.p,
 • Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej,
 • okres kredytowania – do 360 miesięcy,
 • wkład własny – 20% kosztów inwestycji.

Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • budowę bądź rozbudowę domu,
 • zakup nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe,
 • przeprowadzenie remontu,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne potrzeby mieszkaniowe.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,57%, przy następujących założeniach: 1) Okres kredytowania 300 miesięcy; 2) Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu 333.162,50 zł; 3) Wymagany udział środków własnych 20% wartości nieruchomości tj. 66.632,50 zł; 4)Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 266.530,00 zł; 5)Oprocentowanie zmienne 2,54% w stosunku rocznym, na które składa się zmienny WIBOR 6M na dzień 27 grudnia 2020r. wynoszący 0,25%  i stała marża Banku w wysokości 2,29%; 6)Całkowity koszt kredytu 93.851,24 zł w tym odsetki 93.832,24 zł, prowizja za udzielenie kredytu (przygotowawcza) 0,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki (PCC-3) 19,00 zł; 7) Kredyt spłacany w 300 miesięcznych stałych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.201,21 zł  8) Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 360.381,24 zł. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dla uzyskania kredytu mieszkaniowego na przedstawionych warunkach niezbędne jest ubezpieczenie przez Klienta we własnym zakresie nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedstawiony wyżej przykład reprezentatywny i wskazana w nim Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) nie uwzględnia kosztu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kosztów związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego, który klient jest zobligowany przedłożyć wraz z wnioskiem o kredyt – ze względu na brak możliwości ustalenia z góry wysokości tych kosztów. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach dostępne są w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu. Kalkulacja została sporządzona na dzień 10 lutego 2021r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotych.  Promocja obowiązuje w okresie od 15.02.2021r. do 31.12.2021r.. Regulamin promocji do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowo wraz z wnioskiem kredytowym należy dołączyć :

 • 3 ostatnie wyciągi potwierdzające dochód,
 • PIT za dwa ostatnie lata (np. 2019 i 2020)

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, lub Twój dochód pochodzi z innego tytułu niż umowa o pracę  – o dokumenty zapytaj doradcę.

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Anna Krupnicka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-20
Iga Hałas
Doradca klienta
Kontakt 516-276-196 lub 52-356-09-19
Grażyna Bielecka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-21
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967
Ewa Matczak
Doradca klienta
Kontakt 513-562-961 lub 52-356-09-17