Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym – oznacza to, że każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Twoje korzyści:

 • łatwe finansowanie działalności gospodarczej w ramach posiadanego rachunku firmowego,
 • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
 • możliwość przyznania kredytu nawet na okres 36 miesięcy.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak uzyskać kredyt w rachunku bieżącym?  Wystarczy:

 • posiadać w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku, jeżeli posiada on 6-ścio miesięczną historię rachunku),
 • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
 • posiadać zdolność kredytową,
 • zawrzeć z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,

Dokumenty do pobrania

Dodatkowo należy dostarczyć:
 •  bilans oraz rachunek zysków i strat za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (np.2019,2020) oraz za okres bieżący,
 • deklaracje podatkowe za 2 ostatnie, pełne lata obrachunkowe (PIT/CIT) wraz z potwierdzeniem złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, 
 • roczne prognozy finansowe na okres kredytowania,
 • zestawienie należności i zobowiązań w rozbiciu na kontrahentów,
 • ewidencję środków trwałych, tabelę amortyzacji, zestawienie stanów magazynowych

Dodatkowo należy dostarczyć:

 • zestawienie przychodów i rozchodów za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (np.2018, 2019), oraz za okres bieżący,
 • bilans za 2 pełne lata obrachunkowe (np.2019, 2020), oraz za okres bieżący (o ile jest sporządzany),
 • deklaracje podatkowe za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (PIT) wraz z potwierdzeniem złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym,
 • roczne prognozy finansowe na okres kredytowania,
 • zestawienie należności i zobowiązań w rozbiciu na kontrahentów, kwoty oraz terminy wpływu należności/zapłaty zobowiązań,
 • ewidencję środków trwałych,
 • tabelę amortyzacji, zestawienie stanów magazynowych

Skontaktuj się z naszymi doradcami

Anna Jóźwiak
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-18
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967
Jutyna Kukuła
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-18 lub 519-141-178
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Edyta Frąszczak
Doradca klienta - oddział Starostwo Powiatowe
Kontakt 52-352-75-94
Monika Mróz
Doradca klienta
Kontakt: 52-356-09-21
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-18 kom. 572-568-966
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318