Twoje korzyści:

 • finasowanie inwestycji nawet w 100%
 • maksymalny okres kredytowania to aż 15 lat
 • korzystny układ rat

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny? Wystarczy, że:

 • złożysz kompletny i prawidłowo
  wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami
  niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
 • posiadasz zdolność kredytową,
 • zawrzesz z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,
 • ustanowisz wymagane przez Bank prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Dokumenty do pobrania:

Pełna księgowość

Dodatkowo należy dostarczyć:
 •  bilans oraz rachunek zysków i strat za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (np.2019,2020) oraz za okres bieżący,
 • deklaracje podatkowe za 2 ostatnie, pełne lata obrachunkowe (PIT/CIT) wraz z potwierdzeniem złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, 
 • roczne prognozy finansowe na okres kredytowania,
 • zestawienie należności i zobowiązań w rozbiciu na kontrahentów,
 • ewidencję środków trwałych, tabelę amortyzacji, zestawienie stanów magazynowych

Uproszczona księgowość

Dodatkowo należy dostarczyć:

 • zestawienie przychodów i rozchodów za 2  ostatnie pełne lata obrachunkowe (np.2018, 2019), oraz za okres bieżący,
 • bilans za 2 pełne lata obrachunkowe (np.2019, 2020), oraz za okres bieżący (o ile jest sporządzany),
 • deklaracje podatkowe za 2 ostatnie pełne lata obrachunkowe (PIT) wraz z potwierdzeniem złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym,
 • roczne prognozy finansowe na okres kredytowania,
 • zestawienie należności i zobowiązań w rozbiciu na kontrahentów, 
 • ewidencję środków trwałych,
 • tabelę amortyzacji, zestawienie stanów magazynowych

Skontaktuj się z naszymi doradcami

Ewa Matczak
Doradca klienta
Kontakt 513-562-961 lub 52-356-09-17
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967
Iga Hałas
Doradca klienta
Kontakt 516-276-196 lub 52-356-09-19
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23