Rachunek bieżący dla firm

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń.
Do rachunku proponujemy karty płatnicze, usługi bankowości elektronicznej, aplikacje mobilne oraz kredyty w rachunku.  Rachunki bieżące dedykujemy dla następujących grup klientów:

„Konto na Start" przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie
dłużej niż 24 miesiące. Gwarantujemy darmowe prowadzenie konta przez pierwsze
sześć miesięcy od jego założenia,

Konto dla firmy” – oferowane osobom fizycznym
prowadzącym działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek,
w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, oraz wspólnikom spółek
cywilnych,

„Konto dla biznesu" –  konto przeznaczone m.in dla spółek prawa handlowego i stowarzyszeń. 

Rachunki walutowe dla firm

Proponujemy rachunki walutowe w walutach: EUR, USD i GBP

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Edyta Frąszczak
Doradca klienta - oddział Starostwo Powiatowe
Kontakt 52-352-75-94
Monika Mróz
Doradca klienta
Kontakt: 52-356-09-21
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-18 kom. 572-568-966
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318