Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym oznacza to, że każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Twoje korzyści:

  • łatwe finansowanie działalności gospodarstwa rolnego w ramach posiadanego rachunku rolniczego,
  • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • możliwość przyznania kredytu nawet na okres 36 miesięcy.

Jak uzyskać kredyt w rachunku bieżącym?  Wystarczy:

  • posiadać w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku, jeżeli posiada on 6-ścio miesięczną historię rachunku),
  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • zawrzeć z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,

Dokumenty do pobrania

Skontaktuj się z naszymi doradcami

Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Ewa Matczak
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-17 lub 513-562-961
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23