Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z przyjętym oświadczeniem Zarządu oraz Polityką ładu korporacyjnego.