Scroll Top

Władze Banku

Zarząd Banku:

  • Prezes Zarządu – Beata Wierzbicka-Skroś
  • Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiśniewska
  • Wiceprezes Zarządu – Joanna Kłosowska-Pietrzak

Rada Nadzorcza Banku:

  • Przewodniczący Rady – Jerzy Stanny
  • Sekretarz Rady – Joanna Czarnecka
  • Członek Rady – Feliks Graczyk
  • Członek Rady – Andrzej Kozłowski
  • Członek Rady – Józef Lewandowski
  • Zastępca Przewodniczącego Rady – Dominik Majorek
  • Członek Rady – Ewelina Orczykowska