Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

Dane ogólne

31.12.2020

Suma
bilansowa w tys. zł

402 462

Należności
od sektora finansowego w tys. zł

146 736

Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł

140 682

Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł

281 095

Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł

47 989

Fundusze
własne w tys. zł

66 158

Współczynnik
wypłacalności %

39,96%

Wynik
bieżący brutto w tys. zł

1 825

Wynik
bieżący netto w tys. zł

2 058

ROA %
netto

0,54%

ROE %
netto

3,17%