W 2022 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu planuje zorganizować dla Państwa szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym

Maj
Zebrania Grup Członkowskich Czytaj więcej
Czerwiec
Dzień Dziecka
Lipiec/Sierpień
Piknik rodzinny
Grudzień
Mikołajki dla dzieci

Kalendarium wydarzeń może ulec zmianie z uwagi na sytuację pandemiczną.