Scroll Top

Dokumentacja

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INTERFEJSU

Interfejs API utworzony został zgodnie z Dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2). Jego celem jest udostępnienie bezpiecznego oraz łatwego w użyciu zestawu danych klientów Banku posiadających dostęp do usług bakowości elektronicznej na potrzeby świadczenia usług finansowych wskazanych w Dyrektywie PDS2.

Interfejs Banku jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji Dyrektywy PSD2. Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi, z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami. Implementacja umożliwia korzystanie z danych na potrzeby usług: AIS (Account Information Service) – usługa dostępu do informacji o rachunku,PIS (Payment Initiation Service) – usługa inicjowania transakcji płatniczej, CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługa potwierdzania dostępności na rachunkupłatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej. Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych podmiotów określanych, jako TPP (Third Party Provider) – uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

Lista usług

AUTH

AIS

CAF

PIS

·
authorizationCode

·
authorize

·
token

·
deleteConsent

·
getAccount

·
getAccounts

·
getHolds

·
getTransactionDetail

·
getTransactionsCancelled

·
getTransactionsDone

·
getTransactionsPending

·
getTransactionsRejected

·
getTransactionsScheduled

·
getConfirmationOfFunds

·
bundle

·
cancelPayments

·
cancelRecurringPayment

·
domestic

·
EEA

·
getBundle

·
getPayment

·
getRecurringPayment

·
nonEEA

·
recurring

·
tax

 

 

W celu uzyskania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.