INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
INTERFEJSU

Interfejs API utworzony został zgodnie z Dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2). Jego celem jest udostępnienie bezpiecznego oraz łatwego w użyciu zestawu danych klientów Banku posiadających dostęp do usług bakowości elektronicznej na potrzeby świadczenia usług finansowych wskazanych w Dyrektywie PDS2.

Interfejs Banku jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji Dyrektywy PSD2. Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi
standardami technologicznymi, z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do
uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami. Implementacja umożliwia korzystanie z danych na potrzeby usług:
AIS (Account Information Service) – usługa dostępu do informacji o rachunku,PIS (Payment Initiation Service) – usługa inicjowania transakcji płatniczej, CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługa potwierdzania dostępności na rachunkupłatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej. Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych podmiotów określanych, jako TPP (Third Party Provider) –
uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

Lista usług

AUTH

AIS

CAF

PIS

·   
authorizationCode

·   
authorize

·   
token

·   
deleteConsent

·   
getAccount

·   
getAccounts

·   
getHolds

·   
getTransactionDetail

·   
getTransactionsCancelled

·   
getTransactionsDone

·   
getTransactionsPending

·   
getTransactionsRejected

·   
getTransactionsScheduled

·   
getConfirmationOfFunds

·   
bundle

·   
cancelPayments

·   
cancelRecurringPayment

·   
domestic

·   
EEA

·   
getBundle

·   
getPayment

·   
getRecurringPayment

·   
nonEEA

·   
recurring

·   
tax

Dokumentacja techniczna interfejsu

W celu uzyskania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.