Aktualności 14 września 2021

Broszura informacyjna KE

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych udostępniamy broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego:  Zapoznaj się z broszurą informacyjną  Komisji […]
Aktualności 27 lipca 2021

Korzystaj z BLIK w BS Ino Mobilny lub SGB Mobile

Jak korzystać z BLIKA? W bankomacie lub na stronie sklepu internetowego wybierz BLIK. Płatność zrealizujesz wpisując jednorazowy, sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji, następnie zatwierdź go na smartfonie. Tak samo zrób w sklepie stacjonarnym – potwierdź sprzedawcy, że płacisz BLIKIEM. Jak płacić BLIKIEM w internecie? 1. Wybierz „Płatność BLIK”. 2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji BS Ino […]
Aktualności 27 lipca 2021

Zmiany w 300+ i 500+

Szanowni Państwo, w związku z zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniają się zasady naboru wniosków na program 300+ oraz wniosków na 500+. Wnioski na w.w. programy można składać wyłącznie za pomocą kanałów elektronicznych. Załóż konto lub załóż wniosek  o dostęp do Bankowości Internetowej.  

Informacje dla klientów

Godziny realizacji zleceń

INOWROCŁAW

Sesja przychodząca
godziny od 11:00 do 12:00 od 14:00 do 14:30 od 16:00 do 17:00

INOWROCŁAW

Sesja wychodząca rodzaje zleceń
o godzinie 7:15 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej
o godzinie 9:00 zlecenia wykonane w formie elektronicznej
o godzinie 10:20 zlecenia wykonane w formie elektronicznej
o godzinie 12:30 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej
o godzinie 13:45 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej
o godzinie 16:00 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej

Podstawowe stopy procentowe

INOWROCŁAW

Podstawowe stopy procentowe Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,75%
Stopa lombardowa 7,25%
Stopa redyskonta weksli 6,80%

Oprocentowanie lokat

Oferta obowiązuje od dnia 12.10.2022 r.

Lokaty nieodnawialne

 
INOWROCŁAW

Warunki Lokata Srebrna Lokata Szmaragdowa Lokata Szafirowa Lokata Koralowa
Minimalny Wkład 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Oprocentowanie stałe 0,5 % 2,7 % 4,6 % 5 %
Okres trwania lokaty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

po upływie okresu umownego lokaty,  środki wraz z odsetkami są przeksięgowywane na rachunek z którego została lokata otwarta lub zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez posiadacza lokaty, a w razie braku dyspozycji przeksięgowane na rachunek techniczny nieoprocentowany

 

Lokaty odnawialne- oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stopy referencyjnej NBP oraz marży Banku.

INOWROCŁAW

Warunki Lokata Granatowa Lokata Grafitowa Lokata Błękitna
Minimalny Wkład 500 zł 500 zł 500 zł
Marża Banku – 4,00 p.p. – 2,50 p.p. – 1,75 p.p.
Oprocentowanie zmienne* 2,75 % 4,25% 5 %
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesiące 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Łączna wartość lokat, jaką Klient może posiadać wynosi 300.000,00 zł
Dla lokat likwidowanych przed terminem oprocentowanie wynosi 0%.

* Wysokość oprocentowania obowiązuje na dzień sporządzenia materiału informacyjnego, tj. na 30.01.2023 r. Zmiana oprocentowania następuje w dniu zmiany stopy referencyjnej NBP. W przypadku, w którym oprocentowanie przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania lokaty ustala się na poziomie 0,00 % oprocentowania obowiązującego dla danej lokaty

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

KRS: 0000026852, NIP: 5560804624, REGON: 000494864

SWIFT GBWCPLPP

ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-356-09-10, fax: 52-357-26-87

e-mail: inobank@bsinowroclaw.pl
godziny otwarcia: 8:15 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

Punkt Obsługi Klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-352-75-94
godziny otwarcia:
poniedziałek 7:45 – 15:15,
wtorek 7:45 – 16:45
środa 7:45 – 15:15 
czwartek 7:45 -15:15
piątek 7:45 – 14:00

© Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 2023
Wdrożenie: care4web.pl
Pobierz aplikację BS Ino Mobilny na telefon