23 lutego 2022

Beata Wierzbicka-Skroś, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu – Tak brzmi dewiza naszego Banku. Nie jest to hasło reklamowe, ale idea i cel, które przyświecają nam w naszej pracy każdego dnia. Dziś funkcjonujemy w świecie dynamicznej konkurencji i agresywnego marketingu, w którym działalność bankowa kojarzy nam się wyłącznie z nastawieniem na zysk. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu jest jednak instytucją, której zasadniczym zadaniem jest wspieranie naszych Klientów i Udziałowców, mieszkańców Miasta oraz Gminy Inowrocław w ich dążeniach do rozwoju i poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej oraz rolniczej. Odpowiedzialność za rozwój gospodarczy Inowrocławia była podstawowym motywem powstania Banku.

155 lat temu. Bo właśnie taki jubileusz Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu obchodzi w tym roku.

Tak. Jedną z podstawowych przesłanek, które stały za powołaniem – wówczas – spółki kredytowej, którą dziś nazwalibyśmy bankiem, była pomoc polskim rzemieślnikom i rolnikom w trudnych warunkach pruskiego zaboru. Polacy mieli w ówczesnych warunkach olbrzymie trudności z pozyskaniem kapitału niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej i rolnej. Dlatego, w znacznej mierze z inicjatywy jednej z najważniejszych postaci w historii Inowrocławia, dr. Zygmunta Wilkońskiego, powołano w 1867 r. protoplastę naszego dzisiejszego Banku.

Dr Zygmunt Wilkoński, założyciel inowrocławskich Solanek, nie jest jedyną historyczną postacią, której losy splatały się z historią Banku.

Historia naszego Banku to zarazem historia ostatnich 155 lat Inowrocławia. Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w jego powołanie i  rozwój byli m.in. bp Antoni Laubitz, dr Stanisław Wachowiak czy dr Józef Krzymiński. Rola polskiego Banku była nie do przecenienia w okresie zaborczym, ale także w czasie rodzącej się państwowości po odzyskaniu niepodległości.

Wyrazem tego znaczenia, ale i ambicji była siedziba Banku.

Tak. Jej wybudowanie stanowiło potwierdzenie ambicji osób zrzeszonych w Banku oraz obowiązku wzbogacenia miasta w gmach, który stanowić będzie jedną z jego architektonicznych wizytówek. Nasza siedziba jest znakomitym przykładem eklektycznej architektury, która ma charakter ponadczasowy, a jej funkcjonalność doceniamy do dziś. Na marginesie, warto przypomnieć, że przez ponad pół wieku byliśmy niejako bezdomni, a gmach przy Solankowej 11 był przystanią dla niezwykle szerokiego wachlarza instytucji – od MO, przez redakcję „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, PZPR, Stronnictwo Demokratyczne, po NSZZ „Solidarność”. Można więc powiedzieć, że jak w soczewce skupiały się w nim burzliwe dzieje Inowrocławia i całego kraju.  

Dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu jest dynamiczną firmą czy raczej lokalną instytucją prorozwojową?

Od zarania Banku jednym i drugim. Naszym zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług finansowych dla wszystkich Klientów. Realizując ten cel w oczywisty sposób włączamy się rozwój naszej lokalnej ojczyzny. Staramy się spełniać oczekiwania wszystkich Klientów –  ndywidualnych, przedsiębiorców, rolników i instytucji publicznych. Będąc częścią Spółdzielczej Grupy Bankowej zapewniamy dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych usług i technologii na rynku finansowym. W swojej codziennej pracy pamiętamy o naszych Udziałowcach, którzy mają możliwość skorzystania z szerokiego pakietu szkoleń i innych produktów dostępnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w życie Banku.

Czy z okazji tak znakomitego Jubileuszu Bank przewiduje jakieś specjalne działania?

Nasz Jubileusz jest okazją do świętowania dla wszystkich mieszkańców Inowrocławia i Gminy Inowrocław. Jesteśmy częścią historii naszej małej ojczyzny i chcemy podziękować naszym Klientom za zaufanie, którym obdarzają nas każdego dnia. Przez cały rok będziemy organizowali i współorganizowali szereg działań kulturalnych i sportowych, ale przede wszystkim przygotowaliśmy specjalne, jubileuszowe oferty i produkty wpisujące się bezpośrednio w naszą misję.

Solidne, jak nakazuje tradycja. Nowoczesne, jak wymaga przyszłość.

Dokładnie. A także dostępne i bezpieczne. Dla każdego.