20 kwietnia 2022

Szanowni Państwo, informujemy o nowej funkcjonalności w bankowości elektronicznej – dodawanie urządzenia do zaufanych.

Jeżeli użytkownik, podczas procesu logowania się do bankowości internetowej doda urządzenie, z którego loguje się do bankowości internetowej jako urządzenie zaufane, kolejne logowania z tego urządzenia do bankowości internetowej w przeglądarce nie będą wymagały dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika za pomocą kodów SMS. Urządzeniem zaufanym może być np. prywatny komputer, smartfon lub tablet, z którego korzysta wyłącznie użytkownik. Bank podczas procesu logowania weryfikuje określone cechy tego urządzenia.
Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość poprzez bankowość internetową usunięcia swojego urządzenia zaufanego, a każde kolejne logowanie do bankowości internetowej będzie wymagało dodatkowego potwierdzania w postaci kodów otrzymywanych poprzez wiadomość SMS.