Aktualności

Aktualności 28 lipca 2022

Wakacje kredytowe

Aktualności 23 czerwca 2022

Prace serwisowe

Aktualności 20 czerwca 2022

Tarcza 2.0 – komunikat PFR

Informacje dla klientów

Podstawowe stopy procentowe


INOWROCŁAW

Podstawowe stopy procentowe Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,75%
Stopa lombardowa 7,25%
Stopa redyskonta weksli 6,80%

Oprocentowanie lokat


INOWROCŁAW

Okres Lokaty Oprocentowanie
3 miesiące 3,00%
6 miesięcy 5,00%
12 miesięcy 5,70% 6,50%*

* lokata dla nowych środków (oprocentowanie dla nowych środków, rozumianych jako nadwyżka środków nad saldem depozytów klienta na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzający miesiąc, w którym otwarto rachunek oszczędnościowy lub lokatę , pod warunkiem :
1. otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i posiadania ROR co najmniej w okresie utrzymywania lokaty – (W przypadku likwidacji ROR w trakcie trwania lokaty wysokość oprocentowania będzie naliczana jak dla lokat promocyjnych dla danego okresu – za ostatni okres utrzymania lokaty).
2. Wyrażenie zgód marketingowych dla Banku.

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

KRS: 0000026852, NIP: 5560804624, REGON: 000494864

SWIFT GBWCPLPP

ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-356-09-10, fax: 52-357-26-87

e-mail: inobank@bsinowroclaw.pl
godziny otwarcia: 8:15 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

Punkt Obsługi Klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-352-75-94
godziny otwarcia:
7:45 – 15:15 (poniedziałek – środa),
7:45 – 16:45 (czwartek – piątek)

© Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 2022
Wdrożenie: care4web.pl
Pobierz aplikację BS Ino Mobilny na telefon