Aktualności 27 lipca 2021

Korzystaj z BLIK w BS Ino Mobilny lub SGB Mobile

Jak korzystać z BLIKA? W bankomacie lub na stronie sklepu internetowego wybierz BLIK. Płatność zrealizujesz wpisując jednorazowy, sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji, następnie zatwierdź go na smartfonie. Tak samo zrób w sklepie stacjonarnym – potwierdź sprzedawcy, że płacisz BLIKIEM. Jak płacić BLIKIEM w internecie? 1. Wybierz „Płatność BLIK”. 2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji BS Ino […]
Aktualności 27 lipca 2021

Zmiany w 300+ i 500+

Szanowni Państwo, w związku z zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniają się zasady naboru wniosków na program 300+ oraz wniosków na 500+. Wnioski na w.w. programy można składać wyłącznie za pomocą kanałów elektronicznych. Załóż konto lub załóż wniosek  o dostęp do Bankowości Internetowej.  

Informacje dla klientów

Godziny realizacji zleceń

INOWROCŁAW

Sesja przychodząca
godziny od 11:00 do 12:00 od 14:00 do 14:30 od 16:00 do 17:00

INOWROCŁAW

Sesja wychodząca rodzaje zleceń
o godzinie 7:15 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej
o godzinie 9:00 zlecenia wykonane w formie elektronicznej
o godzinie 10:20 zlecenia wykonane w formie elektronicznej
o godzinie 12:30 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej
o godzinie 13:45 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej
o godzinie 16:00 zlecenia wykonane w formie papierowej lub w formie elektronicznej

Podstawowe stopy procentowe

INOWROCŁAW

Podstawowe stopy procentowe Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,75%
Stopa lombardowa 7,25%
Stopa redyskonta weksli 6,80%

Oprocentowanie lokat dla klientów indywidualnych

Lokaty nieodnawialne
INOWROCŁAW

Warunki Lokata Srebrna Bis Lokata Szmaragdowa Bis Lokata Szafirowa Bis Lokata Koralowa
Minimalny Wkład 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Oprocentowanie stałe 0,2 % 2,4 % 4,45 % 5 %
Okres trwania lokaty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

po upływie okresu umownego lokaty,  środki wraz z odsetkami są przeksięgowywane na rachunek z którego została lokata otwarta lub zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez posiadacza lokaty, a w razie braku dyspozycji przeksięgowane na rachunek techniczny nieoprocentowany

Lokaty odnawialne- oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stopy referencyjnej NBP oraz marży Banku.

INOWROCŁAW

Warunki Lokata Błękitna Bis
Minimalny Wkład 500 zł
Marża Banku – 1,75 p.p.
Oprocentowanie zmienne* (w stosunku rocznym) 5 %
Okres trwania lokaty 12 miesięcy

* Wysokość oprocentowania obowiązuje na dzień sporządzenia materiału informacyjnego, tj. na 10.05.2023 r. Zmiana oprocentowania następuje w dniu zmiany stopy referencyjnej NBP. W przypadku, w którym oprocentowanie przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania lokaty ustala się na poziomie 0,00 % oprocentowania obowiązującego dla danej lokaty.

Oprocentowanie lokat dla klientów biznesowych

Lokaty terminowe nieodnawialne

Poziom oprocentowania na rachunkach lokat terminowych z saldem powyżej 500.000,00 zł może podlegać negocjacji.


INOWROCŁAW


Warunki 3 miesięczna 6 miesięczna 12 miesięczna
Oprocentowanie stałe 0,2 % 2,8 % 3,5%
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesiący 12 miesięcy


Lokaty terminowe odnawialne


INOWROCŁAW


Warunki 1 miesieczna 3 miesięczna 6miesięczna
Oprocentowanie stałe 0,1 % 0,1% 0,1%
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesiący 12 miesięcy


Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

KRS: 0000026852, NIP: 5560804624, REGON: 000494864

SWIFT GBWCPLPP

ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-356-09-10, fax: 52-357-26-87

e-mail: inobank@bsinowroclaw.pl
godziny otwarcia: 8:15 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

Punkt Obsługi Klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
tel.: 52-352-75-94
godziny otwarcia:
poniedziałek 7:45 – 15:15,
wtorek 7:45 – 16:45
środa 7:45 – 15:15 
czwartek 7:45 -15:15
piątek 7:45 – 14:00

© Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 2023
Wdrożenie: care4web.pl
Pobierz aplikację BS Ino Mobilny na telefon