155 lat Banku

1867-2022

Bankowość
z tradycjami!

Prace serwisowe

W niedzielę 26 czerwca, w godzinach 9:00 – 17:00, wystąpią krótkie przerwy w dostępie do naszych usług w  aplikacji SGB…

Czytaj więcej

250.000 złotych od SGB dla uchodźców z Ukrainy

Symboliczny czek opiewający na kwotę 250 tysięcy złotych przekazała Spółdzielcza Grupa Bankowa na rzecz Fundacji Ocalenie. To dar banków i…

Czytaj więcej

Zabezpiecz się na przyszłość z BIK

  BIK udostępnia usługi klientom online poprzez portal bik.pl, co pozwala skupić w jednym miejscu kompleksowe informacje ułatwiające kontrolę i…

Czytaj więcej
Oferta dla klientów indywidualnych
Oferta dla firm
Oferta dla rolników
Promocje
Jubileusz Banku
Strefa Udziałowca
Bankowość dla najmłodszych
Płatności Mobilne
Profil Zaufany

Bezpieczna bankowość
mobilna

W Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu słuchamy naszych Klientów, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pozwalamy na korzystanie z dwóch różnych aplikacji mobilnych.

Nasi partnerzy

Informacje dla klientów

W przygotowaniu

W przygotowaniu

Lokaty terminowe i odnawialne (oprocentowanie w skali roku, zmienne)

* lokata dla nowych środków (oprocentowanie dla nowych środków, rozumianych jako nadwyżka środków nad saldem depozytów klienta na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzający miesiąc, w którym otwarto rachunek oszczędnościowy lub lokatę , pod warunkiem :
1. otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i posiadania ROR co najmniej w okresie utrzymywania lokaty – (W przypadku likwidacji ROR w trakcie trwania lokaty wysokość oprocentowania będzie naliczana jak dla lokat „bez bonusa” dla danego okresu – za ostatni okres utrzymania lokaty).
2. Wyrażenie zgód marketingowych dla Banku.

INOWROCŁAW
Okres Lokaty Oprocentowanie Oprocentowanie z bonusem*
3 miesiące 2,30% 2,50%
6 miesięcy 4,55% 4,75%
12 miesięcy 5,05% 5,25%
INOWROCŁAW
Podstawowe stopy procentowe Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,00%
Stopa lombardowa 6,50%
Stopa redyskonta weksli 6,05%