image 23 image 27 

                     

 BANK SPÓŁDZIELCZY W INOWROCŁAWIU

baner 3zdjecia

 • image7
 • image9
 • baner
 • image5

Depozyty

Plejada-Plus

 1. Czym jest Plejada-Plus?
  Lokata Plejada-Plus jest lokatą progresywną z możliwością natychmiastowego wycofania środków pieniężnych. Jej oprocentowanie ma charakter dynamiczny, co oznacza, że każdy miesiąc utrzymywania lokaty zwiększa jej oprocentowanie. Wkłady pieniężne w ramach Plejady-Plus mogą być deponowane na okres 12 miesięcy.
 2. Kto może założyć Plejadę-Plus?
  Plejadę-Plus może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą , a także organizacje ?non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia itp. oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Oprocentowanie i opłaty
  Nie pobiera się opłat za założenie lokaty Plejada-Plus. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty Plejada-Plus to 1000zł. Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, a jej wysokość określa Uchwała Zarządu BS. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji na koniec okresu umownego.
 4. Inne warunki założenia lokaty Plejada-Plus
  Lokata Plejada-Plus jest lokatą odnawialną. Wycofanie lokaty przed terminem umownym powoduje, że wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek na poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy, za pozostałe dni odsetki naliczone są według 0,1 stopy procentowej obowiązującej dla rachunku a'vista.
 5. Korzyści i dodatkowe możliwości
  *połączenie zalet lokaty terminowej z umożliwieniem wycofania środków wraz z odsetkami należnymi za okres utrzymania lokaty,
  *oprocentowanie rosnące z każdym miesiącem trwania lokaty,
  *automatyczne odnawianie lokaty na tych samych warunkach,
  *możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania lokatą.

Lokata Terminowa

 1. Czym jest lokata terminowa?
  Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez Klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej pieniędzy po upływie zadeklarowanego terminu.
 2. Kto może założyć lokatę terminową?
  Lokatę terminową może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą organizacje ?non-profit", w tym fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego. Otwarcie lokaty następuje po podpisaniu umowy z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty terminowej wynosi 50,00zł
 3. Oprocentowanie i opłaty
  Nie pobiera się opłat za otwarcie lokaty terminowej. Wszystkie lokaty terminowe obowiązuje oprocentowanie zmienne, a wysokość oprocentowania określa Uchwała Zarządu BS. Oznacza to, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
  Aktualnie proponujemy następujące terminy zakładania lokat terminowych:
  *poniżej 1 miesiąca: 1 dniowe, 3 dniowe, 7 dniowe, 14 dniowe, 21 dniowe,
  *powyżej 1 miesiąca: 1 miesięczne,,3,6,12,24,36,48,60 miesięczne,
  *lokaty terminowe w USD i EUR 1- i 3-miesięczne.
 4. Inne warunki założenia lokaty terminowej
  Dowodem zawarcia umowy lokaty terminowej jest m.in. wystawiona imiennie książeczka, na której ewidencjonowany jest każdy wkład terminowy lub potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty generowane z systemu informatycznego.
  Posiadaczem rachunku lokaty terminowej może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może wkładem dysponować ani dokonywać innych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości 0,1 oprocentowania a'vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu.
 5. Korzyści i dodatkowe możliwości
  *środki na rachunku lokaty terminowej generują zysk ? odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR
  *możliwości automatycznego pozostawienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty,
  *szeroki wachlarz terminów trwania lokaty
  *możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku
  *bezpieczeństwo wkładów klienta ? oszczędności posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 euro.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń. Do rachunku proponujemy karty płatnicze, usługi bankowości elektronicznej, kredyty w rachunku. ROR prowadzony jest według zmiennej stopy oprocentowania, zgodnie z Uchwałą Zarządu BS. Proponujemy również rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe walutach wymienialnych USD i EUR (do rachunków walutowych nie wydaje się kart płatniczych).

Rachunek Oszczędnościowy
Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych. Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Posiadaczem rachunku oszczędnościowego mogą być osoby fizycznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie. Środki zdeponowane na rachunku oszczędnościowym można w każdej chwili wypłacać bez konsekwencji utraty odsetek.

Rachunek a'vista
Rachunek a'vista służy do gromadzenia środków pieniężnych i korzystania z nich bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie. Rachunek a'vista prowadzony jest według zmiennej stopy procentowej, a wysokość określa Uchwała Zarządu BS. Kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec każdego roku kalendarzowego. Posiadaczem rachunku a'vista mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie.

 

Internet Banking

Dostęp do systemu

Internet Bankingu

 

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego :
GBWCPLPP

 

Numery telefonów do zastrzegania kart:
z kraju: 828-828-828 lub 22-515-31-50
z zagranicy: 00-48-828-828-828 lub 00-48-22-515-31-50

 

Informacje

placowki i bankomaty

 

wu

Przekazy WU realizujemy od Pn do Pt
w godzinach: 8.00 do 17.00

Rozliczenia tylko w walucie: PLN

 

 

Concordia

 

bfg

 

logo IPS 

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

współpracuje z:

Więcej informacji pod numerami telefonów

52 356 09 17 lub 52 356 09 16

 

indeks

Kujawy 

Kursy walut NBP

Szybki kontakt

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
ul. Solankowa 11
88-100 Inowrocław
tel. 52 356-09-10, fax. 52 357-26-87
e-mail: inobank@bsinowroclaw.pl 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony